loading...
arrow_02
امکانات پرنیان درمایکروسافت پراجکت به راحتی از تقویم شمسی پرنیان درمایکروسافت پراجکت استفاده کنید.

پرنیان برای اولین بار تقریبا 16 سال پیش ارائه شد.در طول این زمان پرنیان بیش از 10 هزار کاربر ثبت شده پیدا کرده است. و همزمان تعداد بیشتری کاربر از امکانات آن به صورت رایگان بهره‌مند شده‌اند.مهمترین کاربرد پرنیان ارائه‌ی تقویم شمسی در محیط نرم‌اقزار مایکروسافت پراجکت بوده است. هم اکنون بیش از 10.000 مشتری در سراسر ایران دارد.

ویژگی های بومی ساز پرنیان 7 برای مایکروسافت پراجکت 2013 عبارتند از:
تقویم شمسی برای مایکروسافت پراجکت
 • تقویم شمسی

  تقویم شمسی و امکانات فارسی برای مجموعه مایکروسافت پراجکت 2007, 2010, 2013
  تقویم شمسی و امکانات فارسی برای مجموعه مایکروسافت آفیس 2007, 2010, 2013
  ارائه تقویم شمسی برای ویندوز

 • اعداد

  تنظیم حالت اعداد بر حسب متن فارسی به انگلیسی

 • ترجمه

  ترجمه برخی از عبارات کلیدی مایکروسافت پراجکت
  ترجمه خودکار عنوان جداول
  ترجمه برچسب های زمان مانند( Day , Mounth)

  تبدیل

  تبدیل روزهای هفته از انگلیسی یا عربی به فارسی (شنبه، یکشنبه، ...)
  تبدیل ماه های سال از انگلیسی یا عربی به شمسی (فروردین، اردیبهشت، خرداد و ...)