loading...
arrow_02
امکانات پرنیان در شیرپوینت به راحتی از تقویم شمسی پرنیان درشیرپوینت استفاده کنید.
 • تقـویم شمسـی در (Document Parsers)

  از امکانات مهـم شیرپوینت، سینک کردن خواص مستنـدات با فیلدهای شیرپوینت است. در صورتیـکه این فیـلدها از نـوع تاریـخ باشند، تقتویم شمسـی در مورد آنـها بـدرستـی کـار مـی‌کنـد.

 • تقـویم شمسـی در SharePoint Designer

  شیـرپوینت دیزاینـر ابزاری برای ویرایش سایت‌های شیرپوینت است. با استفـاده از این ابزار می‌تواند صفحات سایت‌های شیرپوینت را ویـرایش کرد، به هنگام ویرایش صفحات ممکن است بخواهید کنتـرل‌هایی از نوع تاریخ را یه صفحات اضافه کنید. با فارسی‌ساز شیرپوینت این کنترل‌ها تقویم شمسی را هم پشتیبـانی می‌کنند.

 • تقویم شمسی در InfoPath

  از امکانات مهم شیرپوینت، امکان گردآوری اطلاعات از طریق فرم‌های الکترونیکی است. این فرم‌ها با استفاده از نرم‌افزار مایکروسافت اینفوپث و ترکیب آن با فرم سرور فراهم می‌شود. با پشتیبانی از تقویم شمسی در اینفوپث و همچنین فرم سرور، کاربران می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند

 • تقویم شمسی در اکسل سرویسز

  شیرپوینت این امکان را فراهم می‌سازد تا با انتشار صفحه‌گستر‌های اکسل بر روی وب، سازمان‌ها بتوانند گزارش‌های تحلیلی خود را بر روی پرتال سازمانی منتشر سازند. سرویس وب اکسل به کاربر نهایی امکان مشاهده‌ی این گزارش‌ها در محیط وب را می‌دهد. با پشتیبانی از تقویم شمسی در سرویس اکسل، امکان انتشار صفحه گسترهای حاوی تاریخ‌های شمسی فراهم می‌شود.

 • تقویم شمسی در مجموعه‌ی آفیس

  پشتیبانی از تقویم شمسی در مجموعه‌ی آفیس مانند Word, Excel, Outlook, OneNote, InfoPath,… باعث می‌شود کاربر نهایی بتواند به خوبی از امکانات متعددی که در یکپارچگی این محصولات بدست می‌آید بهره‌مند شود.

 • تقویم شمسی در Office web Apps

  نسخه ی تحت وب از Excel, Word, PowerPoint, OneNote است.

 • تقویم همزمان شمسی و میلادی

  پیاده‌سازی اصولی تقویم شمسی باعث شده است که امکانات جدید شیرپوینت در مورد تقویم به خوبی حفظ شوند. برای مثال در مواقعی لازم می‌شود، نمایش تقویم در سایت‌ها بر اساس انتخاب کاربر اتفاق افتد. اشخاص می‌توانند در تنظیم‌های منطقه‌ای خود، تقویم مورد نظرشان را مشخص کنند، این ویژگی در خصوص تقویم شمسی هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به ترتیبی که یک سایت واحد بتواند به صورت همزمان تقویم میلادی و شمسی را نمایش دهد.

 • تقویم شمسی در کنترل انتخاب تاریخ

  کاربران می‌توانند با استفاده از کنترل انتخاب تاریخ (Date Picker) با سهولت بیشتری اطلاعات تاریخ را وارد کنند. طبیعتا کاربران می‌توانند از تقویم شمسی در این کنترل استفاده کنند.

 • تقویم شمسی در کنترل نمایش تقویم

  کاربران می‌توانند با استفاده از کنترل نمایش تقویم به شکل بهتری اطلاعات تقویمی را بررسی کنند، برای مثال نمای تقویم شکل مناسبی برای بررسی دسته‌ای از قرارهای ملاقات است. طیبعتا کاربران می‌توانند از تقویم شمسی در نمای تقویم استفاده کنند.

 • تقویم شمسی در نمای گانت‌چارت

  نمای گانت چارت یکی از نماهای جدید در شیرپوینت برای نمایش دسته‌ای ازفعالیت‌ها به صورت گانت چارت است. با استفاده از این نما می‌توان اطلاعات فعالیت‌ها را به شکل نزدیک به یک پروژه نمایش داد. تقویم شمسی در این نما نیز به خوبی کار می‌کند

 • تقویم شمسی در نمای کاربرگ

  یکی از قابلیت‌ها مهم شیرپوینت، ارائه‌ی اطلاعات در نمای کاربرگ (Datasheet) است. این ویژگی کمک مهمی در ورود اطلاعات به صورت انبوه است. برای مثال کاربران می‌توانند از عملیات کپی و چسباندن برای ورود اطلاعات استفاده کنند. تقویم شمسی در نمای کاربرگ یکی از امکانات مهم فارسی‌ساز شیرپوینت محسوب می‌شود.

 • تقویم شمسی در Data View Web Part

  یکی از ابزارهای بسیار مهم در شیرپوینت Data View Web Part است. با استفاده از این ابزار می‌توان اطلاعات را از بانک‌های اطلاعاتی خارجی دریافت و در شیرپوینت نمایش داد. در صورتیکه اطلاعات دریافت شده شامل فیلدهایی از نوع تاریخ باشند، می‌توان آنها را با تقویم شمسی نمایش داد.